Aimy Van

Loan Factory

Phone: (956) 888-9888

Licensed state: Minnesota, Missouri, Illinois, Oregon, Indiana, Kansas, Washington, Virginia, Arkansas, Pennsylvania, Massachusetts, Louisiana, Maryland, Iowa, Arizona, Idaho, California

https://www.loanfactory.com/aimyvan

About me

Aimy Van la loan officer chuyên đầu tư bất động sản. Em giúp tìm nhà , cho vay , Phân tích lợi nhuận, Dòng tiền (Thu nhập cho thuê), Lợi tức đầu tư (ROI), Tỷ lệ vốn hóa (Cap Rate), Quy tắc 1%, Quy tắc 50%, Quản lý, Tìm kiếm / sàng lọc đối tượng thuê

Em là investor-friendly lender

Em chuyên đi săn good deal nhà đầu tư, khu chung cư cho investors , cho vay commercial loan mua.

Chuyên giúp đỡ người mua nhà lần đầu với down $0

Nếu cần tìm giúp những căn Có thu nhập tốt, fill out dùm trước khi Aimy tư vấn nhé


Powered by
MOSO logo